completeit

Dodatkowe atuty
dziecko.ekozycie.net.pl

Co sieć internetowa, będąca prawdziwą, i jakże reprezentatywną, oznaką nowoczesności, ma wspólnego z przeszłością? Otóż, można doszukać się pewnych powiązań pomiędzy tymi dwoma, tak różnymi aspektami.

Załóżmy, że pewnego dnia odczuwamy potrzebę odnalezienia znajomych bądź przyjaciół z dawnych czasów, z którymi, z takich czy innych powodów, straciliśmy kontakt.

Nie wiemy nic na temat ich obecnego życia, ale mając o nich podstawowe informacje (dane osobowe, wiek), możemy dość sprawnie odnaleźć je dzięki pomocy Internetu.

Wielu z nas posiada dzisiaj swój profil na jednym lub na kilku portalach społecznościowych, figuruje w różnych internetowych spisach czy rejestrach.

Możliwości jest naprawdę wiele.

Internet okazuje się potrzebny także podczas tworzenia rodzinnego drzewa genealogicznego.

Można w nim bowiem dotrzeć do dawnych kronik, akt czy innych materiałów archiwalnych.

Jak to możliwe? Google dotarło, a następnie utrwaliło w sieci, już niemal wszystkie ważniejsze dane, które kiedyś miały jedynie formę papierową.