completeit

Dodatkowe atuty

Co łączy języki słowiańskie?

Wiadomym jest, iż wywodzą się z grupy bałtosłowiańskiej, która została wyodrębniona z najliczniejszej spośród rodzin, indoeuropejskiej rodziny językowej. Dzielą się na

Read More

Znasz język włoski? Naucz się rumuńskiego

Język rumuński należy do grupy języków romańskich wydzielonych z rodziny indoeuropejskiej. W tej samej grupie jest również francuski, portugalski, włoski, hiszpański i inne. Chociaż wiadomo, że dobrano

Read More

Najbliżej nam do języka słowackiego

Z tego powodu, że nasz język zaliczany jest do grupy zachodniosłowiańskich, możemy mówić o znacznej bliskości z językiem słowackim. On bowiem również klasyfikuje się w tej samej grupie językowej. Obydwa

Read More

Od Europy do Indii

Obecnie na świecie używa się około siedmiu tysięcy języków. To liczba nie do końca precyzyjna, ponieważ z wielu względów nie da się ich policzyć dokładnie. Ciągle

Read More

Język niemiecki – czy Niemcom z różnych landów łatwo się porozumieć ze sobą?

Zalicza się do zachodniej grupy języków germańskich. Wydawać by się mogło, że to jednolity język, którym posługują się wszyscy mieszkańcy Niemiec. Okazuję się jednak, że mamy tu do czynienia z

Read More

Grupa języków wschodniosłowiańskich

Jak wykazują wnikliwe badania lingwistyczne podobieństwa językowe istnieją zawsze pomiędzy językami należącymi do tej samej rodziny. Im mniejsza grupa, tym ich więcej i wtedy języki są sobie bliższe.

Read More