completeit

Dodatkowe atuty
Język hiszpański – język portugalski

Obydwa języki mają bardzo bogatą historię zakorzenioną w odległych czasach. Wywodzą się z rodziny języków indoeuropejskich i należą do romańskiej grupy językowej. Hiszpański jest uważany za drugi najczęściej używany na świecie, bo obejmuje swym zasięgiem wielkie terytorium.

Mówią nim ludzie w krajach Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Afryki, Europy. W każdym z tych rejonów brzmi on nieco inaczej, bo mają tam na niego wpływ różne liczne dialekty. Powszechnie nauczany w szkołach jest jednak bliski temu standardowemu używanemu w Hiszpanii.

Język portugalski również ma szeroki zasięg, ale jednak mniejszy niż język hiszpański. Stosowany jest w samej Hiszpanii i na terenach niegdyś skolonizowanych oraz w innej, odrębnej wersji w Brazylii. Jeżeli zechcemy podjąć się nauki któregoś z wymienionych języków, to na pewno znajdziemy pomiędzy nimi dużo wspólnych cech.

I niezależnie od tego, który język jako pierwszy będziemy przyswajać, wszelkie istniejące analogie będą dla nas na pewno dużym ułatwieniem w nauce. Najwięcej podobieństw odnajdziemy z pewnością na początku nauki we wszystkich zagadnieniach związanych z gramatyką tych języków. Zarówno w hiszpańskim jak i w portugalskim rzeczowniki występują tylko w dwóch rodzajach, męskim i żeńskim.

Używa się przed nimi rodzajników określonych i nieokreślonych, a w portugalskim jeszcze rodzajników męskich i żeńskich. Rzeczowniki odmienia się przez liczby i rodzaje. Między innymi częściami mowy też istnieją analogie, jak choćby w koniugacji czasowników.