completeit

Dodatkowe atuty
Język niemiecki – czy Niemcom z różnych landów łatwo się porozumieć ze sobą?
www.slowostalosiecialem.pl

Zalicza się do zachodniej grupy języków germańskich. Wydawać by się mogło, że to jednolity język, którym posługują się wszyscy mieszkańcy Niemiec. Okazuję się jednak, że mamy tu do czynienia z wieloma gwarami i dialektami różniącymi się między sobą w dość zasadniczy sposób. Można powiedzieć, iż tylko z politycznego punktu widzenia wszystkie języki traktowane są jako jeden język niemiecki. Wielość ich na terytorium jednego państwa sugeruje bliskie pokrewieństwo, ale nie jest tak do końca. Język dolnoniemiecki, który funkcjonuje w północnych landach, a więc np.

w Brandenburgii, Saksonii, Meklemburgii, Hamburgu ma wiele wspólnego z językiem niderlandzkim, afrykanerskim i chyba najmniej właśnie z niemieckim. Będąc w różnych zakątkach Niemiec nie odczujemy wielkich różnic terytorialnych, bo język wszędzie brzmi podobnie. Trudności pojawią się wtedy, gdy zechcemy czynnie użyć niemieckiego. Możemy nie znaleźć porozumienia z mieszkańcami danego landu, jeśli posłużymy się klasycznym językiem niemieckim wyuczonym na kursach. Bardzo charakterystyczne dla języka niemieckiego jest zastosowanie rodzajników, które to oznaczają przypadki oraz liczby i pisanie wszystkich rzeczowników dużą literą. Odmiana rzeczowników jest tutaj dość skromna, czasowników natomiast bogata, bo odmieniają się one przez osoby, liczby, strony, czasy.

W liczbie pojedynczej występuje rodzaj męski, żeński i nijaki, a w liczbie mnogiej w ogóle nie ma podziału na rodzaje.