completeit

Dodatkowe atuty
Znasz język włoski? Naucz się rumuńskiego
www.handikapplus.pl

Język rumuński należy do grupy języków romańskich wydzielonych z rodziny indoeuropejskiej. W tej samej grupie jest również francuski, portugalski, włoski, hiszpański i inne. Chociaż wiadomo, że dobrano je na zasadzie podobieństw, to nie zawsze są one na tyle bliskie, by być pomocnymi w nauce każdego kolejnego języka romańskiego. Oczywiście znając jeden z nich łatwiej jest uczyć się następnego, ale wiadomo, że będą nas interesowały te najbliższe analogie. Załóżmy, że w zadowalającym stopniu znamy już język włoski.

Który z romańskich teraz wybrać, by było nam łatwiej go przyswoić? Opinie są różne, bo wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji lingwistycznych. Jeden będzie się skłaniał ku językowi francuskiemu, inny podpowie nam, żeby uczyć się hiszpańskiego czy portugalskiego. Odwołując się do autorytetów w dziedzinie językoznawstwa uzyskamy najtrafniejszą odpowiedź – ucz się języka rumuńskiego. Taki wybór spełnia nasze kryterium bliskości językowej. Fachowcy potwierdzają bowiem, że z całej grupy języków romańskich ta para jest do siebie w wielu aspektach bardzo podobna.

Najbardziej przemawiającym argumentem za takim właśnie wyborem jest fakt, iż rumuński i włoski mają aż 77% wspólnego zasobu leksykalnego. Nauka więc wydaje się będzie bardzo prosta, skoro już znamy język włoski. W zakresie gramatyki też znajdziemy zasady tak samo sterujące częściami mowy i na pewno będzie nam łatwiej opanować np. deklinacje i koniugacje. Niezależnie od wszystkiego, warto znać język rumuński.